10° Giornata Nazionale AVO

20 ottobre 2018, Milano